Na naszym Facebooku rozpoczęły się licytacje koszulki meczowej Arki Roberta Sulewskiego z autografami oraz kalendarza Arki z autografami. Pieniądze z licytacji zostaną przeznaczone na lecznie Mai Wojowskiej, córki byłego piłkarza Arki Pawła Wojowskiego.

Zachęcamy do licytacji i wsparcia Pawła i jego rodziny!

KOSZULKA

KALENDARZ