Stało się to, na co czekało wielu kibiców i o czym mówiło się od dłuższego czasu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Arka Gdynia SSA odwołało z funkcji Prezesa Krzysztofa Sampławskiego oraz Piotra Burlikowskiego z funkcji Członka Zarządu. Zmiany nastąpiły również w składzie Rady Nadzorczej. Poniżej prezentujemy stosowny komunikat.
Pragniemy poinformować że dnia 7 lipca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Arka Gdynia SSA odwołało z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki osoby: Annę Stopkę, Kazimierza Ludzińskiego oraz Krzysztofa Rybickiego. Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane osoby: pan Witold Nowak w charakterze Przewodniczącego Rady oraz panowie Tomasz Pindelski i Olgierd Hoffman w charakterze członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację pana Krzysztofa Sampławskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację pana Piotra Burlikowskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Zarządzanie Spółką prowadzone będzie przez Zarząd w składzie jednoosobowym, w Zarządzie pozostaje pan Jan Justka.
Źródło: arka.gdynia.pl