Komunikat Komisji ds. Licencji:

1. Licencję na grę w Ekstraklasie otrzymały Górnik Łęczna oraz GKS Bełchatów ponadto na obydwa kluby zostały nałożone nadzory infrastrukturalne oraz finansowe.

2. Licencji na grę w Ekstraklasie odmówiono Arce Gdynia oraz Dolcanowi Ząbki obydwa Kluby nie spełniły kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. Dolcan nie dostarczył zweryfikowanych przez biegłego dokumentów wymaganych w pkt.10.5 ust.5 i 6 oraz 10.6 ust.9 i 10 Podręcznika Licencyjnego, zaś Arka Gdynia nie uregulowała zobowiązań finansowych w stosunku do podmiotów objętych ochroną licencyjną wynikających z przedmiotowych kryteriów.

3. Licencję na grę w I lidze otrzymały następujące Kluby: Chojniczanka Chojnice, GKS Bełchatów, Dolcan Ząbki, Górnik Łęczna, Energetyk ROW Rybnik, Miedź Legnica, Wisła Płock oraz GKS Tychy. Przy czym na GKS Tychy w związku z przebudową stadionu nałożony został nadzór Infrastrukturalny.


30 maja Komisja ds. Licencji Klubowych podejmie decyzję w sprawie pozostałych klubów pierwszoligowych.

Klub czeka na pisemne uzasadnienie decyzji i wówczas podejmie procedurę odwoławczą. Jak mówi prezes Wojciech Pertkiewicz, klub nie ma żadnych zobowiązań wobec ZUS i US. Nie toczy się też przeciwko Arce żadna sprawa w Piłkarskim Sądzie Polubownym, a finanse klubu są znacznie lepsze niż rok temu o tej porze, gdy komisja przyznawała licencje na sezon 2013/2014.


Kryterium F.03 - spłacenie do dnia 31 marca przeterminowanych zobowiązań z dnia 31 grudnia z tytułu transferów wobec klubów piłkarskich, PZPN, wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Kryterium F.04 - zaświadczenie o braku zaległości w stosunku między innymi do pracowników, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Komunikat Arki ws. Licencji:

Klub informuje, że otrzyma uzasadnienie decyzji dot. Licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2014/15 i zgodnie z procedurą licencyjną będzie się od niej odwoływał oraz składał stosowne wyjaśnienia i ewentualne  dokumenty, których oczekiwać będzie Komisja.

Klub zapewnia, że nie są kwestią  sporną zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, które na bieżąco opłaca,  a w złożonej dokumentacji przedstawił stosowne oświadczenia z w/w instytucji.

Jednocześnie podtrzymujemy nasze stwierdzenia przed sezonem, że Klub jest w zdecydowanie lepszej kondycji finansowej niż 1-2 lata temu, gdy otrzymywał poprzednie licencje. Mamy nadzieję, że w drodze odwoławczej uzyskamy akceptację Komisji dla złożonego wniosku.